Voorwaarden/tarieven

Vrijwel al onze schrijfsels en vertalingen zijn oorspronkelijke werken die onder het auteursrecht vallen en door opdrachtgevers als zodanig dienen te worden behandeld.

Boekvertalingen

  • Wij hanteren het VvL/GAU-modelcontract, met een beperking van de licentie tot de exploitatievormen waarvoor de uitgever daadwerkelijk de vertaalrechten bezit.
  • Wij beschouwen de gangbare vergoedingen (woordtarief en royaltypercentages) nadrukkelijk als een minimum, waarvan vooral voor moeilijke en/of tijdrovende vertalingen kan worden afgeweken.
  • Voor de berekening van het definitieve honorarium geldt het woordtarief op de contractueel overeengekomen inleverdatum.
  • Overeenkomstig de ‘Hexaloog’ van de Europese vertalersraad CEATL hechten wij aan vermelding van de vertalersnaam overal waar de auteursnaam wordt vermeld, zowel in/op het boek als in publicitaire uitingen en catalogi.

Overige vertalingen

  • Voor vertalingen die niet in aanmerking komen voor subsidie van het Nederlands Letterenfonds rekenen wij 15 à 22 cent per Nederlands woord, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de tijdsinvestering.
  • Er mogen geen wijzigingen in de tekst worden aangebracht zonder toestemming van de vertaler.
  • De naam van de vertaler moet duidelijk worden vermeld.

Lezingen, presentaties etc.

Overige freelanceopdrachten

  • Hiervoor berekenen wij een gangbaar tarief van 50 à 70 euro per uur exclusief onkosten.