web analytics

Marjan Hof (2002-2012)

Ons bereikte het bericht van het overlijden van Marjan Hof, een vertaalster van Franse literatuur die enige vermaardheid verwierf als redactrice van de stijlvolle Perlousesreeks van Uitgeverij Voetnoot, gevestigd in Ontwerpen. Binnen die reeks, waarin tussen 2003 en 2011 vierentwintig titels verschenen, vertaalde ze bij wijze van uitzondering ook zelf: een lang fragment uit Prousts À la recherche du temps perdu (het eerste hoofdstuk van Sodome et Gommorhe), getiteld Het vervloekte ras, is van haar hand. Verder tekende Marjan Hof in 2009 voor de Nederlandse vertaling van Contre Sainte-Beuve van Marcel Proust, in de Grote Bellettrie-reeks van Athenaeum-Polak & Van Gennep.

De laatste jaren sukkelde Marjan Hof met haar gezondheid, ze ging naar verluidt gebukt onder tripolaire stoornissen. Die fragiele geestestoestand, gevoegd bij haar onstoffelijkheid – Marjan Hof verrichte al haar redactiewerk pro deo –, ondermijnde haar voortbestaan. Haar doodvonnis was de stopzetting van de Perlousesreeks, als gevolg van de teleurstellende aandacht in de Nederlandse kwaliteitspers en de dito verkoop. Aanwezig bij Marjan Hofs laatste uren waren Anneke Pijnappel en Henrik Barends van Uitgeverij Voetnoot. Zij hebben haar bij leven tenminste de troost gegund van enkele voortreffelijke maaltijden in restaurant À la ville.

De begrafenis heeft in alle stilte plaatsgevonden.

Print Friendly, PDF & Email