web analytics

Encyclopédie, artikel ‘Kordelier’

KORDELIER, geestelijke in de orde van Sint-Franciscus van Assisi, gesticht aan het begin van de dertiende eeuw. De kordeliers gaan gekleed in een lang, grijs wollen gewaad. Ze hebben een kleine kap of kaproen, een mantel van dezelfde stof en een koord om hun middel dat met drie knopen is vastgemaakt, vandaar de naam kordeliers. Ze heetten aanvankelijk mindere armen, maar vervingen die naam door mindere broeders – dat arm beviel ze niet. Toch hebben ze als eersten het bezit van alle tijdelijke eigendommen opgegeven. Ze kunnen lid zijn van de theologische faculteit van de Sorbonne. Velen van hen zijn bisschop, kardinaal of zelfs paus geweest. Ze hebben op verschillende terreinen grote namen voortgebracht, van wie de belangrijkste broeder Bacon was, bekend vanwege de vervolgingen die hij binnen zijn orde te verduren kreeg en de ontdekkingen die hij deed in duistere tijden.[ref]Francis Bacon, Engels staatsman en filosoof, voorloper en inspiratiebron van de Verlichting.[/ref] Hoewel de orde niet altijd even veel beroemdheden onder zijn leden telde, heeft hij zich altijd verdienstelijk gemaakt voor Kerk en samenleving. Tegenwoordig staat hij in hoog aanzien door zijn kennis, goede gedrag en reputatie. Zie MONNIKSKAP.

[Diderot, Encyclopédie, artikel ‘Cordelier’, verschenen in Cyrille Offermans (ed), Het licht der rede: de Verlichting in brieven, essays en verhalen. Contact, 2000. Vertaling © Martin de Haan.]

Print Friendly, PDF & Email