web analytics

Marguerite Duras, ‘Negatieve handen’ (fragment)

Negatieve handen, zo noemt men de schilderingen van handen gevonden in de magdalénien-grotten van het Zuid-Atlantische Europa. De omtrek van die handen – wijdopen op het gesteente gelegd – werd bestreken met kleur. Meestal met blauw, met zwart. Soms met rood. Er is geen enkele verklaring gevonden voor dit gebruik.

Voor de oceaan
onder het klif
op de wand van graniet

die handen

open

Blauw
En zwart

Waterblauw
Nachtzwart

Alleen is de man de grot binnengegaan
Tegenover de oceaan
Alle handen zijn even groot
hij was alleen

De man alleen in de grot keek
in het lawaai
in het lawaai van de zee
naar het onmetelijke van de dingen

En hij schreeuwde

Jij die een naam draagt jij die begiftigd bent met een identiteit ik heb je lief

Die handen
Waterblauw
Hemelzwart

Plat

Uiteengespreid op het grijze graniet gelegd

Opdat iemand ze gezien zou hebben

Ik ben het die roept
Ik ben het die riep die schreeuwde dertigduizend jaar geleden

Ik heb je lief

Ik schreeuw dat ik je wil liefhebben, ik heb je lief

Ik zal liefhebben al wie hoort dat ik schreeuw

Op de lege aarde zullen die handen achterblijven op de granieten wand tegenover het geraas van de oceaan

[…]

Boven hem de wouden van Europa,
oneindig

Hij staat te midden van steen
van gangen
van stenen galerijen
wijd en zijd

Jij die een naam draagt jij die begiftigd bent met een identiteit ik heb je lief ik heb je grenzeloos lief

Het klif moest worden afgedaald
de angst overwonnen
De wind waait van het vasteland en drijft de oceaan terug
De golven worstelen tegen de wind
Vertraagd door zijn kracht
komen ze vooruit
en bereiken geduldig
de rotswand

Alles spat uiteen

Jou voorbij heb ik je lief
Ik zal liefhebben al wie hoort dat ik schreeuw
dat ik je liefheb

Dertigduizend jaar

Ik roep

Ik roep degene die mij antwoord zal geven

Ik wil je liefhebben ik heb je lief

Al dertigduizend jaar schreeuw ik voor de zee het witte spook

Ik ben het die schreeuwde dat hij je liefhad, jou

[Marguerite Duras, ‘Les mains négatives’, in: Le Navire Night – Césarée – Les mains négatives – Aurélia Steiner – Aurélia Steiner – Aurélia Steiner, Mercure de France, 1979; gepubliceerd in Deus Ex Machina 31:122, september 2007; © Rokus Hofstede. Van Le navire Night, Césarée en Les mains négatives heeft Duras ook filmversies gemaakt.]

Print Friendly, PDF & Email