web analytics

Medard

Belgische kunstschilder, actief in de 20ste eeuw. Er is niet zoveel over Medard bekend, en wat we over hem weten gaat terug op één bron, de schilderes Tippetotje [zie aldaar], die hem een brave jongen met een bult noemde. Medard ging naar de schilderschool, leerde er landschapjes penselen, die hij kinderlijk signeerde: Medard, met een grote krul. Zijn werk was evenwel niet zonder enig commercieel succes.

Nadat zijn heftige gevoelens voor een meisje onbeantwoord waren gebleven vanwege zijn handicap, stopte Medard met het maken van landschappen. Zijn zielenpijn verwerkte hij in schilderijen die hij niet meer verkocht. Daarna kwam de oorlog, Medard at zijn bult op en stierf. Voordat hij heenging, verbrandde hij zijn werk: ‘Iedereen heeft met mij gelachen, en het bestaat niet dat ze na mijn dood zullen voortlachen.’ Niet veel later werd in Brussel door een veilinghuis een landschapje van Medard verkocht. De auteursrechten voor het herverkochte landschap bedroegen tweeëntwintig Belgische frank.

  • Louis Paul Boon, De Kapellekensbaan, 1953

[Lemma uit Koen Brams, Encyclopedie van fictieve kunstenaars (Nijgh & Van Ditmar, 2000), © Rokus Hofstede]

Print Friendly, PDF & Email